Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

วัดพระธาตุกาคำ  
ภาพประกอบ วัดพระธาตุกาคำ
วัดพระธาตุกาคำ สร้างขึ้นสมัยโยนกเชียงแสน ประมาณปี พ.ศ. 1181 สมัยปู่จ้าวลาวจก สมัยนั้นบ้านหินแตก(เทอดไทย)มีชาวไทยใหญ่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีการค้าขาย ระหว่าง ชาวไต กับ โยนก มีเรื่องเล่าว่ามีพ่อค้าวัวต่างถิ่น สองคนพี่น้องมาจากเมืองแสนหวีได้เข้ามาค้าขาย พักแรม เป็นเวลานานนับเดือน ตาม เส้นทางตั้งแต่บ้านหินแตก ฝาง เชียงดาว เชียงใหม่ พ่อค้าชาวไทยใหญ่ทั้งสอง ได้สร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งในระหว่างทางดอยตุงกับเมืองฝาง คือ พระธาตุกาคำ แห่งนี้ โดยได้นำเอาทองคำหล่อหลอมเป็นรูปกา จำนวน 2 ตัว ไว้ในองค์พระธาตุ ชาวไทยใหญ่เรียกว่า ก๋าคำ ( ก๋า หมายถึง อีกา , คำ หมายถึง ทองคำ ) วัดพระธาตุกาคำมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และพระธาตุ1องค์เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ทรุดโทรม ไปเป็นเวลานานชาวบ้านจึงได้บรูณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2506 ลักษณะการปลูกสร้างก็เป็นแบบดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่พิธีกรรมต่างๆ ก็ยังอนุรักษ์ไว้แบบเดิม
วัดกาคำ วัดประจำหมู่บ้านเทอดไทย
วัดพระธาตุกาคำ(ก๋าคำ)เป็นพระธาตุเก่าแก่บนยอดอยสร้างขึ้นในสมัยโยนก สมัยนั้นนำโดยปู่จ้าวลาวจก
เป็นผู้นำองค์กรปกครอง หรือหัวหน้าใหญ๋ของอ้ายลาว บ้านหินแตกในขณะนั้นมีชาวไทยใหญ่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 

มีเรื่องเล่าว่ามีพ่อค้าวัวต่างถิ่น สองคนพี่น้องมาจากเมืองแสนหวีได้เข้ามาค้าขาย พักแรม เป็นเวลานานนับเดือน ตาม เส้นทางตั้งแต่เมืองสาต, หินแตก , ฝาง ,เชียงดาว จุดหมายปลายทางสิ้นสุดที่เมืองเชียงใหม่

พ่อค้าชาวไทยใหญ๋ทั้งสอง ได้สร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่งในระหว่างทางดอยตุงกับเมืองฝาง คือ พระธาตุกาคำ
โดยได้นำเอาทองคำหล่อหลอมเป็นรูปอีก จำนวน 2 ตัว ไว้ในองค์พระธาตุชาวไทยใหญ่เรียกว่า ก๋าคำ ( ก๋า หมายถึง อีกา , คำ หมายถึง ทองคำ ) 

วัดพระธาตุกาคำมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และพระธาตุ1องค์เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ทรุดโทรมไปเป็นเวลานานชาวบ้านจึงได้บรูณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2506 

ความสำคัญของวัดนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาและนับถือ เป็นที่พิ่งทางใจของชาวบ้าน มีประวัติและความเป็นมาที่น่าประทับใจ ลักษณะการปลูกสร้างก็เป็นแบบดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่พิธีกรรมต่างๆ ก็ยังอนุรักษ์ไว้แบบเดิม 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -
โทร / แฟ็กซ์ -
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : -
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ แม่ฟ้าหลวง
 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
 Canopy walkway สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง
 วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ
 วนอุทยานสันผาพญาไพร
 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ
 ดอยแม่สลอง
 ดอยหัวแม่คำ
 สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
 ดอยตุง
 พระธาตุดอยตุง
 อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน / อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ
 วัดเวียงคำกาขาว
 วัดกาคำ
 วัดพระธาตุกาคำ
 พิพิธภัณฑ์ขุนส่า
 พระสยามเทวาธิราช สวนมโนมัย ดอยแม่สลอง
 พิพิธภัณฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติ
 พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม
 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี
 สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน
 ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง
 สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com