Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

น้ำตกห้วยน้ำอุ่น  
ภาพประกอบ น้ำตกห้วยน้ำอุ่น
น้ำตกห้วยน้ำอุ่น ตั้งอยู่ บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 21 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ห่างจาก ตัวอำเภอแม่สรวย 27 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 2 กิโลเมตร น้ำตกห้วยน้ำอุ่นเป็นน้ำตกที่สวยลำดับที่3 ของเขตตำบลวาวี สูง 100 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยเป็นลำดับที่3 ของน้ำตกทั้งหมดในเขตตำบลวาวี

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โทร / แฟ็กซ์ 053-605950 (อบต.วาวี)
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : http://www.vavee.com
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ แม่สรวย
 วัดพระเจ้าทองทิพย์
 ถ้ำหลวงแม่สรวย
 น้ำตกตาดหลวง
 น้ำตกห้วยน้ำอุ่น
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
 ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีเดิม
 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลแม่พริก
 ดอยวาวี ดอยช้าง ดอยกาดผี
 ลานสาวกอด
 พระธาตุจอมแจ้ง
 วัดเจดีย์หลวง
 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 อ่างเก็บน้ำแม่สรวย เชียงราย (เขื่อนแม่สรวย) Mae Suai Reservoir

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com