Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

น้ำตกทรายขาว  
ภาพประกอบ น้ำตกทรายขาว
เป็นน้ำตก 1 ชั้น อยู่ในพื้นที่บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ติดถนนพหลโยธิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โทร. 053-666806, 053-729721 ต่อ 12

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม น้ำตกทรายขาว อยู่ในพื้นที่บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ติดถนนพหลโยธิน
โทร / แฟ็กซ์ ไม่ระบุ
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : ไม่ระบุ
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ พาน
 พระธาตุสามดวง
 ถ้ำน้ำลอด
 ถ้ำผายาว
 ถ้ำผาโขง
 ถ้ำผาวี (ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า ถ้ำ สามหน้า)
 ถ้ำพระ-ถ้ำลม (อ.พาน)
 น้ำตกห้วยแล้ง
 น้ำตกปูแกง
 น้ำตกทรายขาว
 อ่างเก็บน้ำแม่ปอน
 น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งา (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง)
 พระธาตุจอมแว่
 วัดห้วยประสิทธิ์
 วัดทรายขาว อำเภอพาน
 วัดอุดมวารี
 ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com