Untitled Document
  เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง  
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 


หน่วยงานในสังกัด

 
 
 
 
 
ข่าวท้องถิ่นเชียงรายวันนี้
ท่องเเที่ยวเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย แจ้งให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางยื่นคำขออนุญาตในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 2 สถานีขนส่ง-บ้านสันทราย
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 14:11:00 นาที )
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย แจ้งให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางยื่นคำขออนุญาตในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 5 สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 - ท่าอากาศยานเชียงราย
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 13:56:57 นาที )
ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด เพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขง ( Miss GMS Northern Thailand 2017 )
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 10:46:45 นาที )
ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 5-18 ปี มาฝึกว่ายน้ำกันฟรี
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 14:51:03 นาที )
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจับคู่การค้าเปิดตัวเครือข่ายพร้อมเสวนาการทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงราย
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 23:59:29 นาที )
ปปช.เชียงราย เตรียมจัดอบรมให้ความรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องตามกฏหมาย
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 23:56:18 นาที )
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชียงรายแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs /OTOP
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 23:54:22 นาที )
เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันอสม.แห่งชาติปี60 จัดอบรมให้ความรู้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครฯ
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2017 เวลา 12:05:32 นาที )
ทศบาลนครเชียงรายรวมพลังวันท้องถิ่นไทยประจำปี 60 พัฒนาเมืองฉีดพ่นละอองน้ำแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตเทศบาล
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2017 เวลา 12:03:24 นาที )
ศูนย์อปพร.เทศบาลนครเชียงรายรู้รักสามัคคี รวมพลังเดินสวนสนามวันอปพร.ประจำปี 2560
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2017 เวลา 12:00:59 นาที )
เทศบาลนครเชียงรายชวนแอ่วป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจ.ศ.1379 ฟื้นอดีตชวนทำบุญแห่ไม้ค้ำสรีเล่นน้ำสงกรานต์กลางสวนดอกไม้
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 10:28:21 นาที )
ขอเชิญร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เล่นน้ำสงกรานต์ ที่หาดเชียงราย
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 14:53:07 นาที )
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 12:35:46 นาที )
ททท.สำนักงานเชียงราย ขอเชิญเที่ยวชม งานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ ๑๗ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 12:26:08 นาที )
อลังการงานแสดงสินค้า อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ASEAN +6 Thailand GMS Trade Fair 2017
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 09:21:39 นาที )
ททท.เชียงราย จัดแพ็คเก็จพิเศษ ท่องเที่ยวเส้นทาง
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 04 มีนาคม 2017 เวลา 10:06:24 นาที )
ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 11:21:48 นาที )
ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2560
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 11:19:51 นาที )
จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2560 หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 12:24:25 นาที )
เทศกาลดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย ณ เชียงราย (Stress Free Music Festival)
(อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2017 เวลา 12:44:39 นาที )
Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com