ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
มอบเหรีญรางวัลแก่นักกีฬากรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร (ชาย) ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 "พิษณุโลกเกมส์"


 

 

 

 

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
      เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมอบเหรีญรางวัลแก่นักกีฬากรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร (ชาย) ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 "พิษณุโลกเกมส์" ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก