ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2566 เปิดดู 9 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมประจำปี 2566 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 

วันที่ 18 กันยายน 2566
          เวลา 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2566 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งสะท้อนประเด็นความเสี่ยงของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต ผ่านเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “Inclusive Green Growth Transition” เพื่อพิจารณาแนวทางการรับมือ และพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Youtube Live : สภาพัฒน์