ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 เปิดดู 1188 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเขียงราย เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย