ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 1141 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเชียงราย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเชียงราย ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (เชิงสะพานขัวพญาเม็งราย) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย