ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 1194 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ บริเวณห้องประชุมโพธิ์ทองคำ โครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพ