ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมสรุปความพร้อมการจัดกิจกรรม Chiangrai Night Run 2019

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสรุปความพร้อมการจัดกิจกรรม Chiangrai Night Run 2019 ณ โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่พื้นที่โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม