ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเตรียมจัดงาน Global Running Summit และ Chiang Rai 2019 21.1

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้อยดอยตอง โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน Global Running Summit และ Chiang Rai 2019 21.1 โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ งาน Global Running Summit และ Chiang Rai 2019 21.1 เป็นกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเมืองรองด้านการท่องเที่ยว ด้วยการสร้าง Sport Tourism Event ให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบกีฬามวลชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว ตลอดทั้งการเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออก มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยทั้งการคมนาคมขนส่ง การดำเนินชีวิต งาน Global Running Summit และ Chiang Rai 2019 21.1 เป็นกิจกรรมทางการกีฬาด้วยความร่วมมือของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด และจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 62 ในงานนอกจากจะมีการจัดการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติ เป็นการสิ่งมาราธอน 3 ระยะ คือ 21.1 กม. 10 กม. และ 3.5 กม. ในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 62 ที่วัดร่องขุ่น สวนตุงและโคมนครเชียงราย