ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปผลประเมินหมู่บ้านและจัดประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของทุกอำเภอ จำนวน 70 หมู่บ้าน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปผลประเมินหมู่บ้านและจัดประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของทุกอำเภอ จำนวน 70 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย