ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1142 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พบปะพูดคุยกับทีมงานผู้จัดงานวิ่งในนาม วิ่งกันไกล มานำเสนอการจัดงานวิ่งเทรล "ปางขอนเทรล"

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พบปะพูดคุยกับทีมงานผู้จัดงานวิ่งในนาม วิ่งกันไกล มานำเสนอการจัดงานวิ่งเทรล "ปางขอนเทรล" เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ผลงานที่ผ่านมา CRRU RUN , MFU RUN , Choui Fong Green RUN