ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1239 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพ ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย