ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. MAENG Kyung – Jae ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าและคณะจังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. MAENG Kyung – Jae ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าและคณะจังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับทราบข้อมูลของจังหวัดเชียงราย ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร ในการเสนอทำความร่วมมือเพื่อมิตรภาพระหว่างจังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี และจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย (Friendship City หรือเมืองคู่มิตร) ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย