ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และเปิดโครงการ Smart Living (อุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ)

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และเปิดโครงการ Smart Living (อุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บาคาร่าออนไลน์