ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1197 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวาระครบรอบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ แม่ฟ้าหลวง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานประกอบพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวาระครบรอบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ แม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิ ณ บริเวณอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หรือ ไร่แม่ฟ้าหลวง บ.ป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ท่ามกลางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึง ชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย และสมาคมไทยรามัญ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยรามัญจากอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการในไร่แม่ฟ้าหลวง ที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อ.เมืองเชียงราย โดยการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้ ผู้ร่วมพิธียังได้ร่วมกันบริจาคโลหิต จัดกิจกรรมฟื้นฟูและปรับสภาพป่า ปลูกป่าเสริมพื้นที่เกิดไฟป่า จำนวน 1,874 ไร่ ที่บริเวณบ้านแม่เปิน ม.13 ต.แม่คำ อ.แม่จัน ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อีกด้วย ซึ่งในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย GCLUB