ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมฝ่ายพิธีการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 "นักเรียน นักศึกษาเชียงรายเกมส์"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประชุมฝ่ายพิธีการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 "นักเรียน นักศึกษาเชียงรายเกมส์" ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย