ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1193 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจการให้บริการเช่าที่พักระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจการให้บริการเช่าที่พักระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรม ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย