ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1240 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเสนอข้อคิดเห็นตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย