ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2563 - 2564

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย