ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมฝ่ายคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประชุมฝ่ายคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย