ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรม Craft Communities ปี 2562 และร่วมลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Fam Trip)

วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา รูปกลม เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรม Craft Communities ปี 2562 และร่วมลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Fam Trip) โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย และชุมชนบ้านศรีดอนชัย และชุมชนบ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย