ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1143 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562

จังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาเชียงรายเกมส์ประจำปี 2562 ส่งเสริมสุขภาพ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาให้แน่นแฟ้นและพัฒนาทักษะของร่างกายในเชิงการกีฬาสู่จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1-4 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนทัพนักกีฬา คณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง สำหรับการแข่งขันฯ กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งในวันนี้จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยขบวนพาเหรดจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 6 เขตจังหวัดเชียงรายนำนักกีฬาลงสู่สนาม ก่อนประธานในพิธีจะให้เกียรติมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน กล่าวเปิดการแข่งขันฯ และลั่นฆ้องชัย ตัวแทนนักกีฬาได้ทำการจุดคบเพลิง จากนั้นชมการแสดงแปรวงโยธวาทิตจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ การแสดงคีตะมวยไทยจากโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ ถือเป็นการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมเอกพลอะคาเดมี่ (ชื่อเดิมหมูป่าอะคาเดมี่) และทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้วย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ 2562 นี้เป็นการแข่งขันกีฬา ของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้ง 18 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งนอกจากจะเป็นการ ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้มีสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อีกทั้งยังสอดคล้อง กับแนวนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนากีฬาของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 18 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น