ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตเพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมืองเชียงราย