ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1140 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย