ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี