ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1142 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขอขยายพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองไปยังพื้นที่ใหม่ การขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการฯ และแนวทางปฏิบัติงานในขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ผลการดำเนินงานรณรงค์ปลูกป่า (แม่จันหลวง) ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย การประชุมจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)