ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม "สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก”

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม "สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก” ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย โดยเป็นการประชุมเพื่อจัดเตรียมการจัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก : พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดกวัฒนธรรม สาธิต เผยแพร่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดการประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะ และผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มล้านนาตะวันออก ให้รับรู้และแพร่หลายในประเทศและต่างประเทศ