ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเปิดงานไทยเที่ยวไทยไปเที่ยวสวนนงนุช ฟรี 1 เดือน


วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น.

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  มอบหมาย ให้นายเสริฐ ไชยยานันตา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมเปิดงานไทยเที่ยวไทยไปเที่ยวสวนนงนุช ฟรี 1 เดือน ณ สวนลอยฟ้า สวนนงนุช พัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช มีนโยบายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและ 10 จังหวัดภาคเหนือ เข้าชมสวนนงนุชพัทยาฟรีเป็นจำนวนเวลาหนึ่งเดือนไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ภายในเดือนมีนาคม 63) และร่วมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้  สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญประชาชนในจังหวัดเชียงราย เข้าชมสวนนงนุชพัทยาฟรี เป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงมายื่นเท่านั้น เพื่อให้ชาวจังหวัดเชียงราย ได้มาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นสวนสวยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก