ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ผลการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563


1.สถิติการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

2.รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

3.รายงานสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย

(ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้)