ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดดู 1194 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ศบค. ประกาศ ปรับโซนพื้นที่เขตควบคุมใหม่ “สีแดง” จาก 28 จังหวัด เหลือ 5 จังหวัด “แดงเข้ม” เหลือ “สมุทรสาคร”

วันที่ 29 มกราคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ปรับรายชื่อจังหวัด แบ่งเขตตามระดับพื้นที่ควบคุมใหม่ ดังนี้ 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) จาก 5 จังหวัดเหลือ 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร