ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมสังเกตการณ์ในการถ่ายทำวิดีโอเส้นทางการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง กิจกรรมจ้างเหมาจัดทำสื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงราย Visit Chiangrai On-line Tourism Experience


 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.

      นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  ร่วมสังเกตการณ์ในการถ่ายทำวิดีโอเส้นทางการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง กิจกรรมจ้างเหมาจัดทำสื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงราย "Visit Chiangrai On-line Tourism Experience" ณ บ้านเมืองรวง  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย