ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว ไทย - เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 14/2564 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ตุลาคม 2564


 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น.

        นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว ไทย - เมียนมา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 14/2564 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลด้วย (Video Conference System : VCS) ของกระทระทรวงมหาดไทยด้วย Application Cisco Webex Online Meetings จากห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย