ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city)


วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(smart city) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการฯ และนำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมี พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย