ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายกปกครองส่วนท้องถิ่นและประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 11/2564


วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

          นายอนุพล ดอนชัย เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองเชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายกปกครองส่วนท้องถิ่นและประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 11/2564 โดยมีนายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอเมืองเชียงราย รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS