ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว และจัดงาน Grand Opening เปิดจังหวัดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ


วัน ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

       สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุม”ประชุมคณะทำงานจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว และจัดงาน Grand Opening เปิดจังหวัดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ” โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และงาน Grand Opening เปิดจังหวัดการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในคณะทำงานมองภาพรวมไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้งานออกมาสำเร็จลุล่วง ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย