ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภาคใต้ "สิงห์เหนือพบเสือใต้"


ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภาคใต้ "สิงห์เหนือพบเสือใต้"

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.15 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภาคใต้ ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง(ไร่แม่ฟ้าหลวง) อ.เมือง จ.เชียงราย จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

            ทั้งนี้มี นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ร่วมกับ นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ และนางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เหนือ-ใต้ ภายใต้ Theme "สิงห์เหนือพบเสือใต้" โดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากภาคใต้(ฺBuyers) เดินทางพบผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางภาคเหนือ(Sellers) ร่วมทำกิจกรรม Pre tour สำรวจสินค้า บริการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ตลอดจน เป็นการเพิ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยจากภาคใต้สู่จังหวัดเชียงรายในอนาคต ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย