ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การฝึกอบรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การฝึกอบรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการฝึกอบรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมในวันสุดท้ายมีรายละเอียดดังนี้

-การบรรยายเรื่องแนวทางการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิทยากรกรมการปกครองท้องถิ่น

-การปรับตัวของโฮมสเตย์ไทยหลักจากสถานการณ์ Covid-19 ให้ตอบโจทย์ BCG โดยวิทยากรจาก บริษัท โลเคิลอไลค์

-รับชมวีดีทัศน์และบรรยายแนวทางการถ่ายวีดีทัศน์เพื่อการเข้ารับประเมินมาตรฐานฯ โดยวิทยากรจาก บริษัท โลเคิลอไลค์

ผ่าน รูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย