ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564

             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมรอยัลฮอลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทยต่อไป