ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1140 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรม)


วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.
            นายเสริฐ ไชยยานัยตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนฮัก อาข่า บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย 
โดยวันนี้ได้ลงสำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละฐานของชุมชน ตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้ออกแบบไว้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อออกแบบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป