ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1140 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ DialogueBetween Historic and Cultural Cties of Lancang - Mekong Countiesผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดเขียงราย


เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ DialogueBetween Historic and Cultural Cties of Lancang - Mekong Countiesผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดเขียงราย

  วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564เวลา 14.00 - 16.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ Dialogue Between Historic and Cuttural Cities of Lancang - Mekong Countries ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน (CPAFFC) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสอันดีส่งเสริมพลวัตของความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับประชาชนระหว่างประเทศสมาชิก MLC ตลอดจนเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการลดความยากจน และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย และเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานและมีความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป รวมทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแสดงออกถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประเทศสมาชิก MLC และมีแผนจะจัดกิจกรรมสัปดาห์วัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation - MLC) ในโอกาสต่อไป