ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดงาน "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021”


พิธีเปิดงาน "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021”

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น.

     นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021” โดยกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักออกแบบนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลในระดับชาติเชื่อมโยงระดับนานาชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     ทั้งนี้กิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 โดยรายละเอียดพิธีเปิดกิจกรรม "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021” มีดังนี้

17.30-18.00 น.   แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า)

18.00-18.30 น.   พิธีเปิดเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืนเชียงราย 2021

                        -กล่าวรายงานโดย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

                        -กล่าวเปิดงานโดย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

18.30-19.00 น.   การแสดงพิธีเปิดจากศิลปิน The Thais (เดอะไทยส์เชียงราย)

19.00-19.30 น.   การแสดงแฟชั่นโชว์เดินแบบผ้าไทยประยุกต์จากกลุ่มสตรีนักธุรกิจจังหวัดเชียงราย

19.30-20.00 น.   ประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการ

ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย