ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1232 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกรางวัล "เพชรพลศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2564


วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกรางวัล "เพชรพลศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบ ZOOM ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมพิจารณคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อรับรางวัล "เพชรพลศึกษา " ประจำปี พ.ศ.2564 
             ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อรับรางวัล "เพชรพลศึกษา " ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาในท้องถิ่นหรือชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ