ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1.00 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมธรรมลังกาชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

       ตามที่จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายเป็นประจำทุกเดือนนั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายจึงเชิญคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยให้เจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์แปรผลในเหตุการณ์ที่สำคัญแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และผลการดำเนินงานที่สำคัญนำเสนอในที่ประชุม