ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงราย ภายใต้แนวคิด


วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) พร้อมด้วยนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงราย Blooming Chiang Rai ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
             เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ ในการนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเช้าของวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย รวม 5 เที่ยวบิน