ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


 

 

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
             เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต