ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1228 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
Run For Unity รวมใจไทยเป็นหนึ่ง


วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น.
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “Run For Unity รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” โดยมี นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย นายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายทุกฝ่าย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
          ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับเครือข่ายสมาคมเดินวิ่ง Park Run Thailand จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ“ Run For unity รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” เดินวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนทุกช่วงวัย
          สำหรับกิจกรรม Park Run Thailand ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในจังหวัดของท่านได้ทุกวันเสาร์ เวลา 07.00น. ณ สนาม Park Run Thailand  ภายในจังหวัดของท่าน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.parkrunthailand.com