ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 -พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม


วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางวิภาวี  ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวมณฑา  กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาว นายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวรัตติยา  ปุละเปา นักวิชาการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลัษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ผู้บริหารส่วนปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ฯลฯ
ในการนี้ ผู้บริหารและคณะฯ ได้ร่วมประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และประกอบพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้