ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์


วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. 
     นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
ด้วยกรมการท่องเที่ยวกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวได้ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสตูดิโอชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวให้สามารถทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความทันสมัยและน่าสนใจได้ด้วยตนเองโดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาตัดสินการประกวดฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
     ซึ่งภายในพิธีมอบรางวัลการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์
มีชุมชนในจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลจำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ 
๑) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน

๒) โฮมเสตย์บ้านท่าขันทอง
๓) โฮมสเตย์บ้านอาผ่าพัฒนา